درخواست نمایندگی (متقاضی حقوقی)
نام فروشگاه/شرکت:
ورودی نامعتبر
نام مدیر عامل:
ورودی نامعتبر
شماره ثبت شرکت:
ورودی نامعتبر
کد اقتصادی :
ورودی نامعتبر
زمینه اصلی فعالیت شرکت:
ورودی نامعتبر
شناسه ملی:
ورودی نامعتبر
مشخصات حساب بانکی :
ورودی نامعتبر
سال تأسیس:
ورودی نامعتبر
پست الکترونیک :
ورودی نامعتبر
موضوع فعالیت شرکت :
ورودی نامعتبر
تعداد کل پرسنل مجموعه :
ورودی نامعتبر
تعداد کادر فروش
ورودی نامعتبر
تعداد ویزیتور فروش :
ورودی نامعتبر
آیا دارای وسیله حمل و نقل ( وانت، کامیون و ... ) در مجموعه می باشید؟
ورودی نامعتبر
در صورت مثبت بودن نوع وسیله، تعداد و مالکیت هر کدام را اعلام نمائید:
ورودی نامعتبر
در صورت دارا بودن انبار متراژ آن را اعلام نمایید:
نوع مالکیت انبار:
ورودی نامعتبر
متراژ انبار :
ورودی نامعتبر
متقاضی اخذ نمایندگی در کدام استان هستید؟
استان :
ورودی نامعتبر
شهرستان :
ورودی نامعتبر
شهر :
ورودی نامعتبر
اگر تا کنون با موسسه و یا شرکتی به صورت نماینده فروش همکاری داشته و یا دارید ذکر نمایید. (این موارد فقط برای اطلاعات شرکت و همکاری هرچه بهتر دریافت می شود و محرمانه خواهد ماند)
به ترتیب (نام شرکت ، عنوان محصولات ، شماره تماس شرکت ، تاریخ شروع و پایان همکاری ) :
ورودی نامعتبر
شماره حساب های فعال خود را در کادر روبرو وارد نمایید(نام صاحب حساب - شماره حساب - نام بانک):
ورودی نامعتبر

 

تلفن همراه :  09128835991
تلفن ثابت : 02833650905-6 و 02833650902
فکس : 028-33650901
پست الکترونیک : info@shamsazarbusiness.com